Η θρομβοφιλία είναι ένας εύστοχος ελληνικός όρος που έχει επικρατήσει και στη διεθνή ορολογία και επιστημονικά αποδίδεται ως «φιλία ή τάση» ανάπτυξης θρόμβων. Αυτή η τάση μπορεί να είναι κληρονομική ή επίκτητη που σημαίνει ότι αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής.  Σύμφωνα με την ...