ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ
Η Λήψη χοριακών λαχνών, αλλιώς Λήψη (ή βιοψία) τροφοβλάστης και διεθνώς CVS (Chorionic Villus Sampling)
είναι επεμβατική μέθοδος για την προγεννητική διάγνωση ορισμένων νόσων του εμβρύου.
Η εξέταση διενεργείται μεταξύ 10ης και 15ης εβδομάδας κυήσεως και συνίσταται σε λήψη χοριακών λαχνών του πλακούντα από την περιοχή πρόσφυσής του στο τοίχωμα της μήτρας. Οι χοριακές λάχνες αποτελούν μικρές προσεκβολές του πλακούντα και έχουν κύτταρα, που περιέχουν το ίδιο γενετικό υλικό (DNA) με το έμβρυο, αφού προέρχονται από το ίδιο αρχικό γονιμοποιημένο ωάριο. Κατά τον πολλαπλασιασμό αυτού κάποια κύτταρα διαφοροποιούνται για να σχηματίσουν τους ιστούς του εμβρύου και αποτελούν την "κυτταροτροφοβλάστη" ή "εμβρυοβλάστη", ενώ άλλα σχηματίζουν τον πλακούντα και λέγονται "συγκυτιοτροφοβλάστη" ή ενίοτε απλά "τροφοβλάστη".Μετά τη γονιμοποίηση το γονιμοποιημένο ωάριο αρχίζει και διαιρείται. Αρχικά τα κύτταρα, τα οποία προκύπτουν από τη διαίρεση αυτή είναι όμοια μεταξύ τους. Σύντομα όμως αρχίζουν και διαφοροποιούνται, δηλαδή τρόπον τινά «εξειδικεύονται» σε κάποιες λειτουργίες.
Έτσι, σε αδρές γραμμές μπορεί κανείς να πει, πως διαχωρίζονται καταρχήν σε δύο διακριτές ομάδες:
Στην εμβρυοβλάστη – από τα κύτταρα αυτά θα προκύψουν οι δομές αυτού καθαυτού του εμβρύου
Στην τροφοβλάστη – από τα κύτταρα αυτά θα προκύψουν κατά κύριο λόγο οι δομές του πλακούντα
Επομένως, υπό μίαν έννοια η τροφοβλάστη είναι ο πρώιμος πλακούντας.
Στην τροφοβλάστη απαντώνται δομές, οι οποίες ονομάζονται χοριακές λάχνες (βλ. εικόνα). Στις δομές αυτές λαμβάνει χώρα η «ανταλλαγή» ουσιών μεταξύ μητέρας και εμβρύου. Μέσω της ανταλλαγής αυτής το έμβρυο λαμβάνει τα θρεπτικά συστατικά, που έχει ανάγκη, ενώ απομακρύνονται από τον οργανισμό του και προϊόντα του μεταβολισμού του, που ο οργανισμός του ακόμα δεν μπορεί να επεξεργαστεί.
Η λήψη τροφοβλάστης είναι μια εξέταση που έχει στόχο να ανιχνευθούν τυχόν ανωμαλίες του εμβρύου.
Ευλόγως δημιουργείται μια σειρά ερωτημάτων, στα οποία παραθέτουμε τις απαντήσεις.
Γιατί γίνεται;
Η λήψη τροφοβλάστης γίνεται για να ανιχνευθούν:
1. χρωματοσωμικές
2. συγγενείς ή κληρονομικές
3. μεταβολικές ανωμαλίες του εμβρύου

Πότε γίνεται;

Από την 11η της εγκυμοσύνης και μετά.
Πώς γίνεται;
ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ-CVS
Με υπερηχογραφικό έλεγχο και τη χρήση πολύ λεπτών βελόνων γίνεται, κατ’ αρχήν, τοπική αναισθησία στο δέρμα, στο υποδόριο και στους μυς της κοιλιάς της εγκύου. Αφού ολοκληρωθεί η αναισθησία,μια λεπτή βελόνα περνά το τοίχωμα της μήτρας και αναρροφά ένα μικρό κομμάτι του πλακούντα (τροφοβλάστης)του μωρού. Το κομμάτι αυτό στέλνεται στο εργαστήριο για να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις.
Πότε περιμένω αποτελέσματα;
Οι πέντε βασικές χρωματοσωμικές ανωμαλίες (τρισωμία 21,18 & 13, καθώς και οι φυλετικές ανωμαλίες Χ & Υ) ανιχνεύονται από το εργαστήριο σε δυο-τρεις ημέρες. Οι υπόλοιπες αναλύσεις κρατούν δύο εβδομάδες.
Τι να περιμένω;
Σε δυο-τρεις ημέρες θα σας ανακοινωθεί το πρώτο αποτέλεσμα για τις χρωματοσωμικές ανωμαλίες. Εάν αυτό είναι φυσιολογικό, τότε είναι σχεδόν απίθανο να αλλάξει στις επόμενες δύο εβδομάδες.
Πόσο επικίνδυνη είναι;
Ο κίνδυνος αποβολής από τη λήψη τροφοβλάστης κυμαίνεται από 0,5% έως 1%.
Υπάρχει σχέση με την αμνιοπαρακέντηση;
Και οι δύο επεμβάσεις έχουν τον ίδιο κίνδυνο αποβολής. Το πλεονέκτημα της λήψης τροφοβλάστης είναι ότι γίνεται νωρίτερα από την αμνιοπαρακέντηση, ενώ το μειονέκτημά της είναι ότι δεν είναι πάντα δυνατή η εκτέλεσή της λόγω ανατομικών συνθηκών (θέση μήτρας, θέση πλακούντα, σωματική διάπλαση της εγκύου.
Τα πλεονέκτημα της λήψης τροφοβλάστης είναι ότι γίνεται νωρίτερα από την αμνιοπαρακέντηση, ενώ το μειονέκτημά της είναι ότι δεν είναι πάντα δυνατή η εκτέλεσή της λόγω ανατομικών συνθηκών (θέση μήτρας, θέση πλακούντα, σωματική διάπλαση της εγκύου