ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΑΙΔΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ
ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΑΙΔΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ 
 
Μυκητιασική αιδοιοκολπίτιδα (καντιντίαση)(Μ.Α.Κ.) Υπολογίζεται ότι περίπου το 75% των γυναικών θα έχουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο Μ.Α.Κ. και 40-45% δύο η περισσότερα στη διάρκεια της ζωής τους. Η Μ.Α.Κ. προκαλείται κυρίως από C.albians και περιστασιακά από άλλους Candida sp. και μύκητες. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει κνησμό, άλγος, δυσπαρευνία, δυσουρία και ανώμαλη κολπική έκκριση, χωρίς κανένα από αυτά τα συμπτώματα να είναι ειδικό. Με βάση την κλινική εικόνα, την ανταπόκριση στη θεραπεία και την κατάσταση του ξενιστή κατατάσσεται σε απλή και σε επιλεγμένη Μ.Α.Κ. Υπολογίζεται ότι περίπου 10-20% των γυναικών θα έχουν στη διάρκεια της ζωής τους ένα επεισόδιο επιπλεγμένης Μ.Α.Κ  

  Κατάταξη μυκητιασικής αιδοιοκολπίτιδας
 Απλή Μ.Α.Κ. Σποραδική μυκητιασική αιδοιοκολπίτιδα Ήπια έως μέση μορφή μυκητιασικής αιδοιοκολπίτιδας  Μυκητίαση από C.albicans σε   Μη ανοσοκατεσταλμένες γυναίκες   
  Επιπλεγμένη Μ.Α.Κ
Υποτροπιάζουσα μυκητιασική αιδοιοκολπίτιδαΣοβαρή μυκητιασική αιδοιοκολπίτιδαΜυκητίαση από μη Candida Albicans /
Γυναίκες με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ή Ανοσοκαταστολή.
  Απλή μυκητιασική αιδοιοκολπίτιδα.
Η υποψία τίθεται από την κλινική εικόνα, που χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως δυσουρία, κνησμό, πόνο, οίδημα και ερυθρότητα καθώς και σημεία όπως σχισμές και εκδορές και παχύρευστο, τυρώδες κολπικό έκκριμα.
ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΑΙΔΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ
Η διάγνωση γίνεται είτε με μικροσκοπική εξέταση και ανεύρεση μυκήτων ή νηματίων είτε με καλλιέργεια κολπικού υγρού. Το κολπικό PH στη μυκητιασική κολπίτιδα είναι φυσιολογικό (<4.5) και γι’αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό κριτήριο. Σε συμπτωματικές γυναίκες στις όποιες δεν ανευρίσκονται μύκητες στο υγρό παρασκεύασμα θα πρέπει να πραγματοποιείται καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος και όπου αυτό δεν είναι εφικτό άμεση εμπειρική θεραπεία. Αντίθετα σε ασυμπτωματικές γυναίκες η ανεύρεση Candida στην καλλιέργεια δεν αποτελεί ένδειξη θεραπείας, καθώς περίπου στο 10-20% του πληθυσμού υπάρχει αποικισμός από Candida sp.
Θεραπεία 
Για την θεραπεία της απλής M.A.K. συστήνεται τοπική θεραπεία βραχείας διάρκειας (1-3 ημέρες). Η θεραπεία με αζόλες οδηγεί στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και σε αρνητική καλλιέργεια στο 80-90% των περιπτώσεων.   

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
 Butoconazole 2% cream, 5 g ενδοκολπικά για 3 ημέρες Clotrimazole 1% cream, 5 g ενδοκολπικά για 7–14 ημέρες  Clotrimazole 2% cream, 5 g ενδοκολπικά για 3 ημέρες  Miconazole 2% cream, 5 g ενδοκολπικά για 7 ημέρες 
Miconazole 4% cream, 5 g ενδοκολπικά για 3 ημέρες Miconazole 100 mg κολπικό υπόθετο, ένα υπόθετο για 7 ημέρεςMiconazole 200 mg κολπικό υπόθετο, ένα υπόθετο για 3 ημέρες Miconazole 1,200 mg κολπικό υπόθετο, ένα υπόθετο για 1 ημέρα
 Tioconazole 6.5% αλοιφή, 5 g ενδοκολπικά σε εφάπαξ χορήγηση  Butoconazole 2% cream* , 5 g ενδοκολπικά για 1 ημέρα  Nystatin 100,000-μονάδες κολπικό υπόθετο, ένα υπόθετο για 14 ημέρες   Terconazole 0.4% cream* , 5 g ενδοκολπικά για 7 ημέρες Terconazole 0.8% cream, 5 g ενδοκολπικά για 3 ημέρες Terconazole 80 mg κολπικό υπόθετο, ένα υπόθετο για 3 ημέρες 
 Fluconazole 150 mg ταμπλέτα, μια ταμπλέτα σε εφάπαξ δόση.
Οι ενδοκολπικές κρέμες και υπόθετα είναι λιποδιαλυτά και μπορεί να μειώσουν την δραστικότητα των προφυλακτικών ή των διαφραγμάτων, με αποτέλεσμα να απαιτείται πρόσθετη μέθοδος αντισύλληψης. Παρακολούθηση Επανεξέταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση μη υποχώρησης ή υποτροπής των συμπτωμάτων δυο μήνες μετά την αρχική διάγνωση. Θεραπεία του συντρόφου Η Μ.Α.Κ. συνήθως δεν αποκτάται μετά από σεξουαλική επαφή και δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν τη θεραπεία του συντρόφου. Μόνο στις σπάνιες περιπτώσεις όπου αναπτύσσεται βαλανίτιδα στον άντρα συστήνεται τοπική θεραπεία, η οποία θα συμβάλει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. 
Ειδικές περιπτώσεις Αλλεργία η δυσανεξία στη θεραπεία Η τοπική θεραπεία δεν προκαλεί συστηματικές παρενέργειες, παρά μόνο καύσο ή ερεθισμό. Η θεραπεία από το στόμα μπορεί να προκαλέσει ναυτία, κοιλιακό άλγος, πονοκέφαλο και σπάνια αύξηση των ηπατικών ενζύμων. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση αυτών των φαρμάκων με άλλες ουσίες όπως κυκλοσπορίνη, ανταγωνιστές ασβεστίου, από του στόματος υπογλυκαιμικά, βαρφαρίνη κ.α. 
  Επιπλεγμένη M.A.K. Υποτροπιάζουσα Μ.Α.Κ. Ορίζεται ως τέσσερα η περισσότερα επεισόδια Μ.Α.Κ. σε 1 χρόνο και αφορά περίπου το 5% των γυναικών. Η παθογένεση δεν είναι πλήρως κατανοητή και 
  καλλιέργειες κολπικού εκκρίματος θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και την αναγνώριση σπάνιων μορφών. Ιδιαίτερα η candida glabrata δεν σχηματίζει νημάτια και είναι δύσκολη η αναγνώριση της στο μικροσκόπιο και δεν καταπολεμάται με τα κοινά αντιμυκητιασικά. Θεραπεία Κάθε μεμονωμένο επεισόδιο υποτροπιάζουσας Μ.Α.Κ. το όποιο οφείλεται σε C.albians ανταποκρίνεται με βραχείας διάρκειας θεραπεία με αζόλες (τοπική ή από του στόματος). Ωστόσο αρκετοί ειδικοί συνιστούν θεραπεία μεγαλύτερης διάρκειας (7-14 ημέρες) για να επιτευχθεί καλύτερος έλεγχος του μικροβιακού φορτίου. Θεραπεία συντήρησης Η από του στόματος φλουκοναζόλη (100-mg, 150-mg ή 200-mg) μια φορά την εβδομάδα για 6 μήνες αποτελεί την εκλογή πρώτης γραμμής και αν αυτό δεν είναι εφικτό συστήνεται τοπική θεραπεία κατά διαστήματα. Η κατασταλτική αυτή θεραπεία συντήρησης αντιμετωπίζει δραστικά την υποτροπιάζουσα Μ.Α.Κ., ωστόσο ένα ποσοστό 30 -50% των γυναικών θα προσβληθούν ξανά μετά την διακοπή της θεραπείας. Αμφιλεγόμενη είναι επίσης η θεραπεία του συντρόφου. 
Σοβαρή Μ.Α.Κ Η σοβαρή αιδοιοκολπίτιδα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένο οίδημα    και ερυθρότητα του αιδοίου και σχηματισμό σχισμών και εκδορών. Σχετίζεται με χαμηλή ανταπόκριση στη θεραπεία βραχείας διάρκειας και συστήνεται είτε τοπική θεραπεία με αζόλες για 7 – 14 ημέρες είτε 2 δόσεις 150 g φλουκανοζόλης (η δεύτερη 72 ώρες μετά την αρχική). 

  Μη καντιντισιακή Μ.Α.Κ. Η βέλτιστη θεραπεία δεν έχει έως τώρα καθοριστεί και συστήνεται σαν θεραπεία πρώτης γραμμής αζόλη (εκτός από φλουκανοζόλη) τοπικά ή συστηματικά για 7 - 14 ημέρες. Σε αποτυχία της θεραπείας επιλογή αποτελεί η ενδοκολπική τοποθέτηση 600 mg βορικού οξέος σε κάψουλα 2 φορές ημερησίως για 14 ημέρες με ποσοστό θεραπείας περίπου 70% . Αν τα συμπτώματα δεν υφεθούν επιβάλλεται η παραπομπή σε ειδικό  Ειδικές περιπτώσεις Γυναίκες με καταστολή του ανοσοποιητικού (π.χ. αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης, θεραπεία με κορτικοστεροειδή) δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία βραχείας διάρκειας και απαιτείται παράταση (7–14 ημέρες) της κλασικής θεραπείας. 
Κύηση 
Στη διάρκεια της κύησης για τη θεραπεία Μ.Α.Κ. συστήνεται μόνο η τοπική θεραπεία με αζόλες για 7 ημέρες.
Φορείς H.I.V. Σε οροθετικές γυναίκες ο αποικισμός από candida είναι ιδιαίτερα υψηλός και τα επεισόδια συμπτωματικής Μ.Α.Κ. είναι περισσότερο συχνά και ανάλογα με το βαθμό της ανοσοκοταστολής. Η θεραπεία δεν θα πρέπει να διαφέρει από αυτήν σε οροαρνητικές γυναίκες. Αν και η προφυλακτική θεραπεία με φλουκαναζόλη (200mg την εβδομάδα) είναι αποτελεσματική στη μείωση των αποικιών c.albicans και Μ.Α.Κ. , αυτή δεν συστήνεται ως θεραπεία ρουτίνας παρά μόνο σε υποτροπιάζουσα Μ.Α.Κ.